Tanımak Bir Ömür Sürer...

Evlilik öncesi danışmanlık, duygusal bir birlikteliği aile kurumu çatısı altında işlevselleştirmeyi amaçlayan çiftlere verilen profesyonel psikolojik danışmanlık hizmetini ifade eder. Evlilik öncesi danışmanlığın temel amacı, aile olmaya hazırlanan çiftlerin ayrı ayrı ya da bir arada zorlandıkları konularda farkındalıklar kazandırarak çatışmalarını en aza indirgeme ya da yeni bir içgörü kazandırmadır.

Nasıl Çalışıyoruz?

Evlilik öncesi danışmanlık hizmetinin esasında çiftlerin ortak konular hakkında yaşadıkları çatışmaları konu alıyor olsa da çiftlerden herhangi birisinin yaşadığı örneğin kararsızlık, daha çok bireysel danışmanlığın hizmet alanı içine girmektedir.

 

Evlilik Öncesi Danışmanlık bir ilişki içindeki çiftlerin bir arada ya da ayrı aldıkları bir danışmanlık sürecidir.
Evlilik Öncesi Danışmanlığa ilişkinin her aşamasında birey ya da çifte zor gelen konularda ve yeni başa çıkma stratejileri üretilmesi gerektiği anlarda ihtiyaç duyulmaktadır.
Evlilik Öncesi Danışmanlık ile içgörümüzü harekete geçirip bireysel ya da çift halinde kabul kavramımız yeniden yapılandırıp, ilişkinin güçlenmesi ile bireysel ve çift olarak doyum hissiyatına ulaşılmaktadır.

Eğitici ve öğretici unsurları da barındıran evlilik öncesi danışmanlık, çiftlerin kurulması planlanan aile kurumundan, kendilerinden ve karşısındaki çiftten beklentilerini, aile ve eş şemaları konusundaki varsayımlarını yeniden gözden geçirmelerine ve işlevi bozacak herhangi bir unsuru ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Evlilik öncesi danışmanlık aynı zamanda çiftlerin problem çözme ve karar verme süreçlerini yeniden sorgulayarak ileride ortaya çıkması muhtemel çatışmalarda sergileyecekleri tutum ve davranışları bugün yeniden değerlendirmeyi ve çerçevelemeyi amaçlamaktadır.

Evlilik öncesi danışmanlık aynı zamanda, ilişkinin her iki taraf açısından da, şu ankinden daha doyum verici hale gelmesini hedefler. Psikolojik danışmanlık ya da psikoterapi, sadece sorunlu durumlarda değil, var olan iyi bir durumu daha iyi hale getirmek için de başvurabileceğimiz bir yoldur. Dolayısıyla, “Bizim doyum verici bir ilişkimiz var; bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz?” diye soranlar da danışmanlık desteği alabilirler.

Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetleri
♣ Aile, eş, duygusal birliktelik gibi kavramların çiftlere ne anlama geldiğinin netleştirilmesi,
♣ Aile kurumunun ortak amaç ve gelişim sürecinin saptanması,
♣ Aile hayatına girmesi beklenen çocuk ile ilgili zaman ve beklentilerin sağlatılması,
♣ Çocuk yetiştirme tarzlarıyla ilgili düşüncelerin ifade edilmesi
♣ Ailenin karşılıklı sorumluluk, aidiat, eğlence, özgürlük gibi bireysel yaşantıyı da etkileyen haz noktalarının gözden geçirilmesi,
♣ Evlilikte rol dağılımıyla ilgili beklentilerin ele alınması
♣ Birincil ailelerle (her iki tarafın aileleri) ilişkilerin konuşulması gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.